divly krypto deklaration

Öppna konto hos divly


Guide till att deklarera kryptoskatter i Sverige (2022)

Uppdaterad: 7 april 2022

Denna artikel syftar till att fungera som en komplett guide om hur man beräknar och betalar skatt på kryptovaluta (till exempel Bitcoin och Ethereum) för privatpersoner i Sverige. Oavsett om det är första gången du deklarerar skatter på kryptovalutor eller om du är en erfaren kryptoevangelist, bör du hitta den här guiden användbar. I den här guiden kommer vi att täcka:

 • Viktiga datum
 • Hur kryptovalutor beskattas
 • Detaljerad information om olika transaktionstyper
 • Så skickar du in din skatteanmälan till Skatteverket
 • Annan användbar information

Viktiga datum 2022

 • 15 mars 2022 – Online skatteportal öppnas och du kan börja deklarera dina skatter.
 • 2 maj 2022 – Sista dagen att skicka in dina skatter.

Om du behöver mer tid för att deklarera dina kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som varar fram till den 31 maj 2022. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets webbportal genom att följa stegen i den här guiden.

Hur beskattas krypto i Sverige?

Det finns potentiellt tre typer av skatter som du måste tänka på varje år du deklarerar skatt på krypto i Sverige. Den vanligaste formen är reavinstskatt där 30% av vinsten betalas i skatt. Vinsterna beräknas med hjälp av försäljningspriset minus kostnadsbasen. De andra två typerna av skatter är inkomstskatt och ränteinkomstskatt.

 • Skatt på kapitalvinster
 • Inkomstskatt
 • Ränteinkomstskatt

Skatt på kapitalvinster

Kryptovalutor behandlas i enlighet med bestämmelserna om “Övriga tillgångar” i 52 kap inkomstskattelagen. Detta innebär att alla former av försäljning av Bitcoin eller andra kryptovalutor måste rapporteras som en kapitalvinst. Vi kommer att gå igenom en lång lista med detaljerade scenarier som involverar kapitalvinstskatt, men i huvudsak förväntar vi oss att deklarera och betala kapitalvinstskatt på dina kryptovalutor om du har:

 • sålde kryptovaluta
 • bytte ut en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
 • bytt ut en kryptovaluta mot en fiatvaluta (t.ex. USD eller SEK)
 • Betalas med kryptovaluta när du köper en produkt (till exempel ett par skor), en tjänst (till exempel en taxiresa) eller när du spelar.
 • Lånade ut kryptovaluta

Beräkning av reavinstskatt: Kapitalvinstskatt på krypto beräknas med hjälp av genomsnittsmetoden. För att korrekt beräkna vinster behöver du räkna ut ditt kostnadsunderlag. Pris du sålde för – kostnadsbas = vinst eller förlust.  Du betalar 30% skatt på de vinster du gör. Om du gjorde en förlust kan 70% av förlusten dras av.

Beräkning av kostnadsbas (Omkostnadsbelopp): Vanligtvis är det genomsnittliga priset du köpte krypton i lokal valuta (SEK) din kostnadsbas. Om du har brutit krypto eller fått krypto som inkomst kommer kostnadsbasen att vara värdet på mynten den dag du får dem i lokal valuta (SEK). Det är mycket viktigt att beräkna denna rätt, så om du är osäker är det bättre att använda ett automatiseringsverktyg som Divly.

Exempel: Skatteverket ger flera exempel på olika ärenden på sin hemsida.

Inlämning av kapitalvinstskatt: Du skickar in kapitalvinstskatt med hjälp av K4-blanketten i avsnitt D. Du kan läsa mer om hur du skickar in skatter i slutet av den här guiden.

Inkomstskatt

Om du har tjänat krypto för någon form av arbete eller ansträngning måste du betala typiska inkomstskatter, precis som du skulle ha gjort om du fick betalt i din lokala valuta. Om du bestämmer dig för att behålla kryptovalutan som du fick måste du betala kapitalvinstskatt på eventuella vinster eller förluster som uppstår när du säljer dem. Kostnadsbasen i detta fall skulle motsvara det belopp du deklarerat i din inkomstdeklaration. Om du till exempel arbetar och tjänar 0,1 ETH vilket var värt 10 000 kr, så är det detta du deklarerar som inkomstskatt. Om du sedan säljer 0,1 ETH en månad senare för 15 000 kr så har du gjort en vinst på 15 000 – 10 000 = 5000 kr. Vinsten beskattas som kapitalvinst.

Beräkning av inkomstskatt: Summera helt enkelt intäkterna från de olika transaktionstyperna som bidrar till inkomstskatt.

Ränteskatt

Om du har fått krypto i form av låneränta eller insatsbelöningar kommer du att bli föremål för ränteinkomstskatt. I likhet med kapitalvinstskatt beskattas den med en skattesats på 30%. Skillnaden är att förluster från räntebetalningar du har gjort är fullt avdragsgilla.

Beräkning av ränteinkomstskatt: Summera helt enkelt intäkterna från de olika transaktionstyperna som bidrar till ränteinkomstskatt.

Inlämning av ränteinkomstskatt: Detta görs genom att fylla i värdet i avsnitt 7.2 i din deklaration.

Detaljerad information om olika transaktionstyper

Vissa transaktioner utlöser de tre olika typerna av beskattning som anges ovan. Nedan finns en huvudlista för din referens, vi kommer att gå igenom var och en i detalj i den här guiden. Varje transaktion har en associerad skattehändelse och motsvarande etikett i Divly för dem som använder vår tjänst för att automatisera sin skatterapportering.

Typ av transaktionSkattehändelseDivly-etikett
Köp kryptoIngenKöpa
Sälj kryptoSkatt på kapitalvinsterSälja
Handla krypto för kryptoSkatt på kapitalvinsterHandlad krypto
Initialt mynterbjudande (ICO)Skatt på kapitalvinsterHandlad krypto
Köp varor och tjänster med kryptoSkatt på kapitalvinsterVaror/tjänster
Betala handelsavgift med kryptoSkatt på kapitalvinster* Avgift ingår i handel
Betala överföringsavgift med kryptoSkatt på kapitalvinster*Avgift ingår i Transfer
Överför krypto mellan dina plånböckerIngenÖverföra
Förlorad eller stulen kryptoIngenBorttappad/stulen
Ge krypto som gåvaMottaga krypto som gåvaIngen
Ingen
Bortbegåvad
fick gåva
Donera kryptoIngenDonation
AirdropIngenAirdrop
GaffelIngenGaffel
GruvdriftInkomstskattGruvdrift
Belöning (t.ex. hänvisning)InkomstskattBelöning
Inkomst (t.ex. frilansande, lön)InkomstskattInkomst
Låna ut kryptoLoan betalas tillbakaRänta mottagen Ränta betaldKapitalvinstskattKapitalvinster SkattIntress inkomstskatt RänteinkomstskattHandlad krypto (fordran) Handlad krypto (fordran) Erhållen ränta Betald ränta
Belöning för insatsRänteskattBelöning för insats
MarginalhandelSkatt på kapitalvinsterRealiserad vinst/realiserad förlust
Handel med terminer / derivatSkatt på kapitalvinsterRealiserad vinst/realiserad förlust
Handla NFTSkapa (mynta) NFTSkapa och sälj NFTKapitalvinstskattKapitalvinster SkattInkomstskattImporterad som NFT-identifierare
LikviditetspoolerSkatt på kapitalvinsterPågår, ännu inte tillgängligt


*Observera att vissa transaktionstyper är komplexa och kan ha flera former av skattehändelser beroende på transaktionens specifika egenskaper. Tabellen ovan sammanfattar vår åsikt om vad som är den vanligaste typen av skattehändelse för varje typ av transaktion.

Köp krypto / köp krypto med Fiat

Det finns inga skatter inblandade när du köper krypto. Du måste dock se till att du håller koll på det pris du betalat för att det ska läggas till ditt genomsnittliga kostnadsunderlag. Om du köpte krypton i en utländsk valuta (t.ex. USD eller EUR) se till att konvertera den till värdet i lokal valuta den dagen.

När du köper krypto kan du lägga till handelsavgiften till kostnadsbasen (44 kap. 14 § IL). Detta kommer att bidra till att minska dina skatter. Till exempel köper du 1 ETH för 10 000 SEK och betalar en handelsavgift på 100 SEK. Ditt kostnadsunderlag för 1 ETH är 10 000 + 100 = 10 100 SEK.

Sälj krypto / Sälj krypto för Fiat

Att sälja kryptovaluta kräver alltid att du deklarerar kapitalvinstskatt oavsett om det är med vinst eller förlust. Återigen är det viktigt att beräkna försäljningspriset i lokal valuta vid försäljningstillfället.

När du säljer krypto kan du subtrahera handelsavgiften från försäljningspriset (44 kap. 13 § IL). Detta kommer att bidra till att sänka dina skatter igen. Låt oss fortsätta med föregående exempel ovanifrån där vi nu säljer 1 ETH för 20 000 SEK och betalar en tradingavgift på 300 SEK. Vinsten för 1 ETH är 20 000 – 10 100 – 300 = 9 600 SEK. Om du använder Divly automatiseras alla avgifter i beräkningarna.

Handla krypto för krypto

I Sverige är handel med krypto för krypto en kapitalvinstskattehändelse. Du måste betala kapitalvinster på den kryptovaluta du sålde. Värdet baseras på den kryptovaluta som du sålde den för, i din lokala valuta. Om du till exempel sålde 1 Bitcoin för 10 Ethereum är försäljningspriset värdet på 10 ETH i svenska kronor.

Slutligen måste du ta hänsyn till kostnadsbasen för din Ethereum som du köpte. Detta är detsamma som värdet ovan, 10 ETH i svenska kronor på handelsdagen.

Initialt mynterbjudande (ICO)

En ICO är när du investerar din krypto (vanligtvis Ethereum) i ett nytt projekt som i sin tur ger dig en token som representerar det projektet. Ur skattesynpunkt fungerar det på samma sätt som en krypto till kryptohandel. I huvudsak skickar du kryptovaluta i utbyte mot en token från ett nytt projekt. Du följer samma princip där du säljer din krypto för värdet av ICO-token i lokal valuta. Kapitalvinstskatt tillämpas på krypton du skickade och en kostnadsbas läggs till den nya token till samma pris.

Köp varor och tjänster med krypto

När du köper en vara (t.ex. ny dator, amazon-presentkort) eller betalar för en tjänst online (t.ex. VPN-tjänst) måste du betala kapitalvinstskatt på krypton du spenderade. Detta fungerar på samma sätt som att sälja krypto för fiat, försäljningspriset är vad samma vara eller tjänst kostar i din lokala valuta.

Betala handelsavgifter i Crypto

På vissa börser, vanligtvis när du handlar krypto för krypto, kommer handelsavgiften att betalas i krypto. I dessa fall måste du konvertera krypton du använde för att betala för handelsavgiften till din lokala valuta och sedan betala kapitalvinster på den. Detta kan bli ganska tråkigt om du har många affärer.

Betala överföringsavgifter i Crypto

Om du överför krypto mellan två plånböcker du äger ses överföringsavgiften som att betala för en tjänst. I detta fall beskattas kryptovalutan som används för att betala överföringsavgiften som kapitalvinster. På samma sätt, om du överför krypto som en gåva, ses överföringsavgiften som en tjänst och bör beskattas. Observera att vi bara hänvisar till överföringsavgiften! Inte de faktiska mynten som överförts.

Om du överför krypto till en plånbok som du inte äger (i utbyte mot något annat) kan du använda överföringsavgiften för att kompensera försäljningspriset. Detta liknar hur en handelsavgift fungerar och kan minska din skatt som ska betalas.

Samma logik som ovan gäller om du skickar krypto från en börs och börsen debiterar dig en uttagsavgift.

Överför krypto mellan dina egna plånböcker

Att överföra krypto mellan dina egna plånböcker är inte en skattepliktig händelse (detta inkluderar att skicka krypto till ditt konto på en börs). Endast överföringsavgiften beskattas enligt beskrivningen i avsnittet ovan. Det är viktigt att du spårar dessa överföringar ordentligt så att du inte betalar onödiga skatter!

Förlorad eller stulen krypto

Du behöver inte betala skatt på förlorad eller stulen krypto. Observera dock att du inte kan kompensera förlorad eller stulen krypto mot dina vinster. Du tar helt enkelt bort relevant kostnadsbas från dina beräkningar.

Ge krypto som gåva / ta emot krypto som en gåva

Att ge bort eller ärva i Sverige är skattefritt. Du är fri att ge bort krypto utan att behöva betala några skatter. I likhet med förlorad eller stulen krypto kan du inte dra av begåvad krypto från dina vinster.

Om du fick krypto som gåva behöver du inte betala skatt på den förrän du säljer den. Om möjligt, be om inköpskvittot från den som gav dig krypton. Du kan ärva det pris de betalade som din kostnadsbas, det betyder att du betalar mindre skatt när du äntligen säljer det.

Donera krypto

Att donera krypto är detsamma som att ge en gåva och är skattefritt i Sverige. I vissa länder är det avdragsgillt att donera krypto, i Sverige är det inte det. För att vara avdragsgill i Sverige måste gåvan ges i form av en valuta till en accepterad välgörenhetsorganisation. Skatteverket anser inte att krypto är en valuta.

Airdrop

En airdrop betraktas vanligtvis som en gåva från tokeninnehavaren eller blockkedjan. Du betalar bara skatt när du säljer den. Kostnadsbasen i detta fall bör ställas in på noll.

Om airdrop erhölls som kompensation för att utföra en tjänst (t.ex. hänvisande personer) kan den klassificeras som inkomstskatt. I det här fallet bör du märka transaktionen som en belöning i Divly.

Hård gaffel

En hard fork betraktas vanligtvis som en gåva från den nya blockchain-gaffeln. Du betalar bara skatt när du säljer den. Kostnadsbasen i detta fall bör ställas in på noll.

Skatteverket har inte lämnat något generellt uttalande om gafflar. Men när Bitcoin Cash kluvens från Bitcoin 2017 ringde Skatteverket att “utdelningen” Bitcoin Cash inte skulle skapa en kapitalvinsthändelse. Kostnadsbasen bör därför vara 0 kronor.

Gruvdrift

Om du bryter som privatperson klassificeras intäkterna som inkomst av en hobby . Därför måste du deklarera och betala inkomstskatt på gruvintäkter. Detta beräknas som värdet av intäkterna i lokal valuta den dag du bröt dem. Kostnadsbasen för de nyligen präglade mynten är lika med det belopp du deklarerade i inkomst. När du har sålt krypton i framtiden måste du betala regelbundna kapitalvinstskatter.

En mer djupgående guide om gruvdrift och deklaration finns i vår gruvskatteguide.

Utlåning av krypto och låneränta

Att låna ut kryptovaluta i Sverige anses anta en kapitalvinstskattehändelse. Dessa skatteregler gör utlåning av kryptovaluta ganska komplicerat att redovisa i Sverige. Varje gång du lånar ut din krypto kan du tänka på det som att sälja din krypto. I gengäld får du en fordran (fordran) som har kostnadsbasen för värdet på den krypto som lånas ut. När du har återbetalat huvudbeloppet säljer du effektivt fordran och återköper krypton. Om fordran har ökat i värde måste du betala kapitalvinstskatt på den precis som en vanlig krypto. Skatteverket har en fördjupad beskrivning av olika scenarier som finns på denna sida.

Om du har deponerat krypto på centraliserade räntebärande plattformar som BlockFi, Celsius eller Nexo kan detta potentiellt ses som att låna ut krypto. Efter att ha pratat med Skatteverket och skattejurister har vi anledning att tro att så förmodligen är fallet. Det beror sannolikt på villkoren för varje plattform. Eftersom du kan handla på dessa plattformar kan det vara mycket tidskrävande och svårt att beräkna vad ditt anspråk är värt (t.ex. FordranBlockFi). Du måste beräkna dina totala innehav i SEK på respektive plattform när du gör ett uttag.

Vi kommer snart att skriva en guide om hur man hanterar olika utlåningsscenarier i Divly inklusive centraliserade plattformar. Kort sagt, du bör skapa en handel varje gång du lånar ut din krypto och får tillbaka den. Använd olika valutor för varje lån eller plattform du använder, till exempel: FordranA, FordranB, FordranBlockFi, FordranCelsius, FordranETH. Divly kommer sedan att beräkna kapitalvinsterna på dessa olika fordringar och inkludera dem i din skatterapport.

Vid mottagande av låneräntor är de föremål för ränteinkomstskatter. Om räntan betalas i kryptovaluta, se till att registrera kostnadsbasen för att undvika att betala överdriven kapitalvinstskatt i framtiden.

Om du har tagit ett kryptolån och betalat ränta kan detta dras av med 100% från de räntevinster du har gjort.

Insats- och insatsbelöningar

Skatteverket har gjort ett uttalande om satsning på Ethereum 2.0 som du hittar här.  Att låsa in dina mynt för att satsa dem bör inte medföra en skattepliktig händelse i de flesta scenarier. Det betyder att du bara behöver betala skatt på insatsbelöningarna. Detta kan dock bero på detaljerna i protokollet du satsar på. Som vi har förstått det ses det inte som en avyttring eller skattepliktig händelse förutsatt att du inte har överfört rättigheterna för någon annan att använda din krypto i processen att satsa. Observera att om du har överfört din rösträtt till ett annat parti, så kan detta ses som ett förfogande. I så fall bör du följa samma skattelogik som när du lånar ut krypto.

Insatsbelöningar är föremål för ränteinkomstskatter. Insatsbelöningar betalas vanligtvis i den kryptovaluta som är associerad med blockkedjan du satsar på. Kryptovalutan du får kommer att ha en kostnadsbas som motsvarar beloppet i lokal valuta den dag du får tillgång till insatsbelöningarna. Om du behåller krypton och säljer den vid ett senare tillfälle gäller normala kapitalvinstskatter. Du måste deklarera värdet på dina insatsbelöningar i avsnitt 7.2 i deklarationen.

Belöningar (t.ex. hänvisning)

Airdrops och andra belöningar är inte föremål för inkomstskatt om du inte har utfört någon form av arbete för att få förmånerna. Om du i alla fall har fått en belöning från att hänvisa en vän, dela ett inlägg eller någon annan nödvändig åtgärd som att ta emot krypto från Coinbase Earn, måste du deklarera belöningen som inkomstskatt. Kostnadsbasen för kryptovalutan är samma belopp som du deklarerade i din inkomstskatt.

Intäkter från andra aktiviteter (t.ex. frilansande, lön)

Om du har fått betalt i kryptovaluta för ditt arbete eller en tjänst du slutfört, måste det deklareras som inkomstskatt. Kostnadsbasen för krypton du fick är samma värde som du deklarerade som inkomst.

Arbetsgivaren ska redovisa kryptobetalningen i det som kallas arbetsgivardeklarationen. Skatteverket ser ersättning i krypto från arbetsgivaren till den anställde som en förmån (på samma sätt som ett värdepapper ses som en förmån). För mer information om detta ämne är du välkommen att läsa den svenska versionen av denna guide.

Marginal handel

Marginalhandel innebär att man lånar för att ta hävstångspositioner på krypto. Ofta tillhandahålls resultatet av affärerna som realiserad vinst eller förlust efter att marginalavgifter har redovisats. I dessa fall tillämpas den realiserade vinsten eller förlusten som kapitalvinstskatt när positionen är stängd. Om du realiserat en vinst tillämpas kostnadsbasen för vinsten efter att du har betalat reavinstskatten. Om du realiserat en förlust fungerar det på samma sätt som om du sålde mynten för 0 kronor, förlusten är lika med den genomsnittliga kostnadsbasen för mynten.

I Divly kommer eventuella finansieringsavgifter (positiva eller negativa) att märkas antingen Realiserad vinst eller Realiserad förlust. Detta gäller till exempel för terminshandel på Binance.

NFT

Hur NFT:er beskattas beror på scenariot. Om du enbart har köpt och sålt en NFT hanteras den på samma sätt som alla andra kryptovalutor. Detta innebär att du betalar kapitalvinstskatt och deklarerar var och en i K4-formuläret. För information om hur du importerar NFT till Divly, läs den här artikeln.

Om du har präglat (skapat) en NFT, ses detta sannolikt också som en handel. Om du till exempel spenderar lite ETH för att prägla en NFT, skulle detta ses som en försäljning av ETH och ett köp av NFT.

Om du skapar NFT: er i syfte att sälja dem för att tjäna en inkomst kan du vara skyldig att betala inkomstskatt. I så fall bör du ta reda på om det skulle betraktas som en hobby eller som ett företag. Klassificeringen kommer att diktera hur du behöver rapportera dina NFT-skatter. Det är bäst att antingen ringa Skatteverket eller anlita en skattejurist om du är osäker på vilken kategori du tillhör.

Oavsett om du har handlat, skapat eller sålt NFT är det bra att skicka in ett uttalande i Övriga Upplysningar som förklarar hur du hanterade NFT-skatterna. På svenska heter detta Öppet Yrkande. Detta kan hjälpa till att minimera risken för att behöva betala ett skattetillägg om du skickar in det felaktigt.

Likviditetspooler

Vanligtvis när du tillhandahåller likviditet till en pool får du en Liquidity Pool-token (LP-token). Skatteverket har lämnat information om att insättning av krypto i en Likviditetspool ska ses som en försäljning. I gengäld får du LP-token som har sin egen kostnadsbas. När du har bytt ut LP-token mot din andel av krypton i likviditetspoolen betalar du kapitalvinstskatt på vinsten du gjorde av LP-token. Krypton du fick kommer att ärva samma kostnadsbas som försäljningspriset. Om du vill ha mer information och specifika exempel, läs gärna den här artikeln publicerad av Skatteverket.

Så skickar du in din skatteanmälan till Skatteverket

När alla skatteberäkningar är klara och Skatteverkets skatteportal är öppen är det dags att deklarera dina skatter innan deadline i maj. Du kan skicka in dina skatter online eller via post. Vi kommer främst att fokusera på onlineportalen i den här guiden.

Lämna in kapitalvinstskatt

För att deklarera dina kapitalvinstskatter måste du fylla i avsnitt D i K4-formuläret. Det finns tre sätt att göra detta:

 • Fyll i K4-blanketten manuellt på Skatteverkets webbportal.
 • Ladda upp SRU-filer till onlineportalen för att fylla i K4-formuläret automatiskt.
 • Fyll i K4 PDF-versionen, skriv ut den och posta den till Skatteverket.

Om du har använt Divly för att beräkna dina skatter kommer du att kunna ladda ner en PDF-fil med all information som behövs för att skicka in dina kryptoskatter. Denna PDF-fil innehåller den information som behövs för att fylla i online K4-formuläret. Divly tillhandahåller även en textfil med information som du kan lägga till i övriga upplysningar. Det här är stegen du behöver vidta på onlineportalen om du använder den första metoden:

 1. Logga in på Skatteverkets webbportal med BankID.
 2. Navigate to Bilagor > Försäljning av värdepapper m.m. (K4) > Övriga värdepapper, andra tillgångar (kaptialplaceringar t.ex, råvaror, kryptovalutor) m.m.
 3. Fyll i värdena för varje valuta (om du använde Divly kommer det att finnas i den nedladdningsbara CSV-filen). Du kan bara använda heltal när du fyller i Antal/Belopp i utländsk valuta.  Se till att rapportera vinster och förluster på separata rader för samma krypto eftersom förluster endast är avdragsgilla till 70%. The swedish tax agency page for declaring capital gains tax
 4. Klicka på Spara längst ner när du är klar.
 5. Slutligen måste du ange den exakta mängden krypto som säljs i decimaler. För att göra detta, navigera till Ändra i toppmenyn. På sidan i rullgardinsmenyn väljer du 17. Övriga upplysningar. Ange den exakta mängden av varje krypto du sålde i textrutan. Submitting the amount of cryptocurrencies sold on the swedish tax agency page

Du är klar! Skatteverket beräknar skatterna utifrån de uppgifter du lämnat.

Inlämning av inkomstskatt

Hur du skickar in din inkomstskatt beror på vilken typ av inkomst du fick (lön, gruvdrift etc).

Mining: (Divly label: mining) Om du har fått en överskottsinkomst från gruvdrift måste du fylla i ett T2-formulär. Du hittar detta formulär i webbportalen genom att navigera till Bilagor > Inkomst av hobby, internetinkomster m.m. (T2).  Se till att du bara deklarerar gruvdrift om du gjorde vinst efter att kostnaderna för din gruvhårdvara etc har dragits av! Utgifterna kan användas för att dra av gruvinkomster i flera år.

För en mer komplett guide om hur du skickar in T2-formuläret, läs vår gruvskatteguide.

Lön och andra förmåner: (Divly etikett: Inkomst) Om du har fått en inkomst som lön, bör detta redan deklareras av din arbetsgivare. Om din arbetsgivare har misslyckats med att rapportera din lön, navigera sedan till Ändra och välj lämpligt fält i rullgardinsmenyn (vanligtvis 1.1). Uppdatera värdet i det valda avsnittet så att det inkluderar den inkomst du fick i krypto. Detta belopp måste konverteras till SEK. Du behöver då gå till Övriga Upplysningar och lämna information om hur mycket du har fått i krypto och från vem.

Belöningar: (Divly-etikett: Belöning) Om du har fått en inkomst från belöningar som Coinbase Earn måste du fylla i ett T2-formulär. Du hittar detta formulär i webbportalen genom att navigera till Bilagor > Inkomst av hobby, internetinkomster m.m. (T2).  Detta förutsätter att belöningarna inte kategoriseras som en anställningsform eller görs som ett företag. Om du är osäker på hur just ditt engagemang i ett belöningssystem ska behandlas, kontakta Skatteverket och fråga dem.

Inlämning av ränteinkomstskatt

För att deklarera dina ränteintäkter måste du lägga till den totala summan i avsnitt 7.2. Du måste göra detta om du har fått krypto från låneränta eller insatsbelöningar (Divly-etikett: Låneränta).

 1. Navigera till Ändra och välj 7.2 Ränteinkomster, utdelningar m.m. i rullgardinsmenyn.
 2. Fyll i den nya totala räntesumman för att inkludera kryptoränteintäkterna.
 1. Klicka på Spara.
 2. Gå tillbaka till föregående sida Ändra.
 3. Den här gången väljer du 17. Övriga upplysningar och beskriv räntans karaktär (insatsbelöning, låneränta etc).

För att deklarera dina ränteutgifter följer du samma steg ovan men i steg 1 navigerar du till 8.1 Ränteutgifter m.m.

Avslöja din skattemetodik (Öppet Yrkande)

Lokala skattemyndigheter håller inte alltid jämna steg med de senaste innovationerna inom krypto. Om du är orolig för att ha deklarerat specifika transaktioner felaktigt kan du alltid lämna en förklaring i form av ett Öppet Yrkande. Detta minskar risken för att du skulle behöva betala ett skattetillägg om du gjorde ett misstag. För att göra detta navigerar du till 17. Övriga Upplysningar och skriv en förklaring till de metoder du använt för att beräkna dina skatter.

Annan användbar information

Kryptotransaktionshistorik saknas

Vissa människor har haft oturen att ha handlat på en börs som har stängts av. Andra kan ha tappat sina inloggningsuppgifter eller glömt att lagra gamla kryptoadresser. Det är aldrig en trevlig upplevelse att beräkna dina kryptoskatter med saknade hål i din transaktionshistorik.

I Divly försöker vi lösa detta problem genom att tillämpa en kostnadsbas på 0 på alla kryptor som säljs eller dras tillbaka där det inte finns någon köppost. Vi tillhandahåller också en varning som heter Missing Crypto Purchase History för att meddela användaren när detta händer. Det innebär att reavinstskatten kan vara högre än vad den kunde ha varit. Om du inte kan bevisa för Skatteverket det verkliga priset du betalade för krypton, är det bäst att vara säker och anta att du köpte den för ingenting.

Minska kryptoskatter

Som nämnts tidigare i den här guiden kan 70% av dina förluster användas för att kompensera dina vinster. Du kan använda denna regel för att sänka dina kryptoskatter i slutet av året. Antag till exempel att du redan har realiserat en vinst på 700 kr under innevarande beskattningsår. Du har en altcoin som har gått dåligt och om du skulle sälja den skulle du göra en förlust på 1000 sek. Om du säljer den innan årsskiftet kan du inse den förlusten vilket innebär att din reavinst skulle bli 700 – (1000 * 70%) = 0 kr. Divly har byggt ett verktyg som heter Divly Optimizer som kan användas för att testa olika skattebesparingsscenarier med din kryptoportfölj.

Många som beräknar skatter manuellt glömmer också att du kan använda handelsavgifter för att minska de skatter du betalar. Om du använder en skatteautomatiseringsprogramvara som Divly kommer detta att hanteras automatiskt. För mer information om hur du kan minska dina kryptoskatter, läs gärna den här guiden.