New York stäms av miljöorganisation efter godkännande av kryptobearbetningsanläggning: Rapport

New York stäms av miljöorganisationer efter godkännande av kryptobearbetningsanläggning. Klagandena hävdar att godkännandet bryter mot New Yorks klimatlag från 2019. Anläggningen har förvärvats av den kanadensiska kryptobearbetningsföretaget Digihost.