Nigeria återvänder till sin betalningslandskap medan trög eNaira-adoption

Nigerias centralbank har utarbetat nyckelområden för dess nationella betalningssystem i en tvåårig plan fram till 2025.